یادداشت پایگاه خبری ۱۹ دی آنلاین با عنوان «لیستی رأی ندهیم» به قلم فریبرز ناطقی الهی بدین شرح است:

سال‌هاست در کشور عزیز ما رسم بر آن شده است که در انتخابات، لیستی از سوی جریانی (فرد یا گروه) در دسترس قرار می‌گیرد و عموماً هم دیده شده است که لیست‌ها برنده انتخابات می‌شوند!؟
رأی دادن از نهاد آزادی تصمیم و عملی دمکراتیک به حساب می‌آید، در صورتیکه رأی به یک لیست دقیقاً بر خلاف نفس آزادی عمل و دمکراتیک آن می‌باشد. در دومی فردی یا جریانی به رهبری یک نفر (سر لیست!!!) که از ابتدا به تمامی مردم اعلام و دیکته می‌کند که من عالم ربانی و صمدانی این حرکتم و بقیه هم دنباله روی من در این جریان هستند!؟ آیا این خود یک نوع ضدیت با نفس رأی نیست! چطور می‌شود مثلاً در جمع لیست ٣٠ نفره تهران فردی سر لیست باشد و بقیه هم هر چه او گفت تأیید و در آخر هم اعتقاد داشته باشیم یک مجلس انقلابی و مفید برای کشور خواهیم داشت؟
حکم سیاسی و اصول رأی دادن لیستی کاملاً مردود ومشخص است، اما حکم شرعی آنرا نمی‌دانم ولیکن چنین حرکتی در نگاه ساده اولیه بنده متمایل به یک فعل حرام یا حداقل ناپسند و یا در خوش بینانترین حالت توهین به همان رأی دهندگان است که شما نمی‌فهمید و انتخابتان بدرد نمی‌خورد لذا من که در صدر لیست اسمم می‌درخشد هر آنچه که می گویم درست است لذا شما که رعیت هستید عیناً آن کنید که نظر من بر آن می‌تابد!؟ این یک عمل خطرناک و توهین آمیز و آینده آن در مجلس بسیار روشن است؟ همین شرایط فعلی و بدتر!
حال، راه برای رأی دهندگان مشخص‌تر می‌شود، رأی لیستی یعنی قبول اینکه من نمی‌فهمم و تمام اختیاراتم را در اختیار یک چهره (سرلیست) قرار می‌دهم! بقیه لیست را هم که نمی‌شناسم مهم نیست!
بدون شک بهتر خواهد بود، نفس رأی دادن را حفظ کنیم، تک تک افراد را با مطالعه شخصی از میان نامزدهای محترم انتخاب و باز چندین بار بازنگری کرده و در روز انتخابات وارد برگه‌های رأی نماییم و از هر لیستی که از همان اول اعلام می‌دارند اهل لیست و باند خود هستند جدا دوری کنیم. بدون شک انتخاب افراد متخصص و مفید از همان لیست‌ها زیبنده و شایسته است ولیکن کل لیست عاقبتش مشخص است!؟
  • نویسنده :
  • منبع :