19 دی: دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه مربوط به استفاده از پالایش‌شکن‌ها مخاطب عمومی ندارد و برداشت‌های صورت گرفته درباره آن نادرست است.
سید امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، درباره مصوبه ممنوعیت فیلترشکن‌ها گفت: درخصوص بند 6 مصوبه اخیر، موضوع پالایش‌شکن‌ها برداشت‌های صورت گرفته درباره آن نادرست است؛ چرا که مخاطب آن دستگاه‌ها بودند نه مردم، این بند در امتداد اطلاعیه‌ای است که در سال‌های گذشته صورت گرفته و هدف آن تمرکز دستگاه‌ها برای توسعه زیست‌بوم‌های داخل و توسعه سازوکارها در چارچوب قوانین کشور است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: قطعا اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکن‌ها و فیلترشکن‌ها ندارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان گفت: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال 1398 است که مجوزهای قانونی را برای مواردی که راهکارهای دیگر جوابگو نیستند، فراهم می‌کند.

  • نویسنده :
  • منبع :