19 دی: وزیر ارشاد در برنامه بسته پیشنهادی شبکه دو سیما درباره بازگشت معین پاسخ داد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد در مورد امکان بازگشت معین، خواننده خارج از کشور در صورتی که برخی از هنرمندان داخل کشور با محدودیت مواجه هستند، گفت: ما برای هنرمندان احترام بسیاری قائل هستیم. من بارها به صراحت اعلام کرده‌ام که هرکسی که قانون جمهوری اسلامی را رعایت می‌کند، با هر سلیقه و جناحی که باشد می‌تواند فعالیت کند.
وی تاکید کرد: از نظر ما هیچ فردی در چهارچوب قانون ممنوعیت ندارد. 
  • نویسنده :
  • منبع :