19 دی: احمد وحیدی وزیر کشور درباره جزئیات تجمیع کارت‌های هوشمند اتباع خارجی اظهار داشت: «در حال حاضر یک کارت در نظر گرفته و چاپ هم شده و به برخی اتباع هم تحویل شده است».
وزیر کشور اخیرا از تجمیع کارت‌های هوشمند اتباع خارجی در کشور خبر داد و گفت که همه کارت‌های هوشمند اتباع تجمیع خواهند شد.
وحیدی در همین راستا امروز در توییتی در صفحه شخصی خود تاکید کرد که « قبلا کارت‌های متنوعی برای اتباعی که به‌صورت موقت هم در کشور حضور دارند، درنظر گرفته شده بود که قرار شد همه کارت‌های اتباع را در یک کارت هوشمند تجمیع کنیم.»
وی همچنین اظهارداشت که « در حال حاضر یک کارت درنظر گرفته و چاپ هم شده است؛ این کارت‌ها به برخی از اتباع تحویل شده است.»
پیش از این احمد وحیدی، وزیر کشور در گفتگویی درباره کارت‌های هوشمند اتباع، اظهار داشت: قرار بر این شده است که همه کارت‌ها را در یک کارت، تجمیع کنیم، زیرا کارت‌های بسیاری وجود دارد؛ حضور اتباع به‌طور موقت نیز با یک کارت، تأیید و احراز می‌شود.
وزیر کشور تصریح کرد: این کار، آغاز و برخی کارت‌ها چاپ و ارائه شده که میزان کارت‌های چاپ شده تاکنون، بیش از یک میلیون است.
وحیدی، همچنین درباره سرمایه‌گذاری اتباع، گفت: بر اساس مصوبه قانونی، کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، با آوردن بخشی از پولی که در مصوبات قبلی مشخص شده است، می‌توانند آن سرمایه‌گذاری را انجام دهند.
وزیر کشور درباره میزان این سرمایه‌گذاری تاکنون، اظهار داشت: این کار به‌طور مداوم است که باید آمار آن گرفته شود.


  • نویسنده :
  • منبع :