19 دی: سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مکمل‌های ورزشی فقط باید در داروخانه‌ها توزیع شوند، گفت: توزیع این محصولات از فروشگاه‌های ورزشی و عطاری‌ها غیرمجاز است.
وبدا، علیرضا رستمی اظهار داشت: برای عرضه هر دسته از فرآورده های سلامت، فضای مشخصی تعیین شده و مجوزهای مورد نیاز اعطا می شود و محل فروش داروهای گیاهی و مکمل ها و همچنین داروهای سنتی و شیمیایی در داروخانه هاست.
وی افزود: متاسفانه برخی فضاها و اصناف مانند عطاری ها مبادرت به فروش داروهای گیاهی و شیمیایی می کنند که از نظر وزارت بهداشت تخلف است و این محصولات صرفا باید در داروخانه ها به فروش برسد.
رستمی یادآور شد: نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های سلامت بر عهده سازمان غذا و دارو است و در تمامی استان ها، معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی این بازرسی ها را انجام می دهند و این مراکز شامل عطاری ها نیز می شود.
  • نویسنده :
  • منبع :