19 دی: مشاور رئیس جمهور در دولت روحانی نوشت: اجازه ندهید مجلس، خبرگان، ریاست جمهوری و بالاتر از این‌ها را در غیاب شما به آسانی تقدیم اقلیت فعال کنند.
حسام‌الدین آشنا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اجازه ندهید مجلس، خبرگان، ریاست جمهوری و بالاتر از اینها را در غیاب شما به آسانی تقدیم اقلیت فعال کنند. خانه‌نشینی خانه‌خرابمان خواهد کرد.
وی ادامه داد: به چهل سال- نه چهار روز و چهار سال- آینده فکر کنید. اگربه هرکس جز فهرست‌نشینان اقلیت رأی دهید، بازی به‌هم خواهد خورد.

  • نویسنده :
  • منبع :