19 دی: با اینکه قمه‌زنی ممنوع است و فقهای بزرگ فتوا به حرام بودن آن داده‌اند، عده‌ای در خمینی‌شهر استان اصفهان، اقدام به قمه‌زنی کردند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: با اینکه قمه‌زنی ممنوع است و فقهای بزرگ فتوا به حرام بودن آن داده‌اند، عده‌ای در خمینی‌شهر استان اصفهان، اقدام به قمه‌زنی کردند.

نیروی انتظامی شاهد این صحنه بود ولی مداخله نکرد. فیلم موبایلی این قمه‌زنی به یکی از شبکه‌های اجتماعی ارسال و بلافاصله پخش شد.

  • نویسنده :
  • منبع : انتخاب