19 دی: رئیس مرکز خشکسالی کشور گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی سال‌های اخیر، کشت بهاره در برخی استان‌ها محدود می‌شود.
احد وظیفه گفت: برآوردها حاکی از آن است که در هفته پایانی اسفند و هفته اول فروردین بارش ها به نرمال و بیش از نرمال برسد.
او با بیان اینکه در اواخر اسفند شرایط بارش برای جنوب کشور مناسب نیست، افزود: براساس مدل های اقلیمی طی۲ هفته آینده برای شرق، مرکز و هفته آینده شمال و سواحل شمال بارش ها مناسب است که خروجی مدل ها برای پیش بینی های فصلی نشان می دهد که بارش ها در مناطق مختلف کشور، نرمال، کمتر از نرمال و بیش از نرمال خواهد بود.
وظیفه ادامه داد: با توجه به کم بارشی سال های اخیر، در بسیاری از استان ها چندان بارش ها مناسب نیست.
رئیس مرکز خشکسالی با بیان اینکه بارش های بهاره ۲۵ تا ۲۶ درصد بارش های سالانه را تشکیل می دهد، افزود: اگر با ۳۰ درصد منفی از بارش های زمستان خارج شویم، بارش ها در فصل بهار به نرمال می رسد.
به گفته او، با توجه به دمای بالاتر از نرمال، چرخه اکولوژیک درختان برهم خورده به طوریکه درختان زودتر به گل دهی می رسند، لذا بدلیل توده هوای سرد اخیر احتمال یخ زدگی درختان وجود دارد.
وظیفه گفت: با توجه به شرایط بارش، خشکسالی سال های اخیر و منابع آبی کشور، محدودیت کشت بهاره در برخی استان ها اجرا می شود.

  • نویسنده :
  • منبع :