19 دی: سیستان و بلوچستان طی سامانه بارشی اخیر در مناطقی فراتر از ۲۰۰ میلیمتر باران دریافت کرد که ۸۰ درصد آن در سدها و سفره‌های زیرزمینی ذخیره شد.
فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به بارندگی رخ داده در استان سیستان و بلوچستان گفت: برخی از ایستگاه‌های سنجش بارش در استان سیستان و بلوچستان نظیر ایستگاه پیر سهراب بارش فراتر از ۲۰۰ میلیمتر را به ثبت رسانده اند.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به اینکه بارندگی سیستان و بلوچستان در علم هیدرولوژی یک پدیده حدی است، گفت: پدیده حدی به رویدادی اطلاق می‌شود که در طول بازه زمانی بلند مدت نظیر ۵۰ یا ۱۰۰ سال یک یا دو بار رخ می‌دهد.
وی افزود: کل استان به طور متوسط در این سامانه بارشی ۳۴.۸ میلیمتر باران دریافت کرده است.
به گزارش ایرنا، ۸۰ درصد از بارندگی سامانه اخیر در سیستان و بلوچستان توسط سازه‌های مدیریت منابع آب در سد و سفره‌های آب زیر زمینی برای استفاده شرب، صنعت و کشاورزی در سایر فصول سال ذخیره شد.

  • نویسنده :
  • منبع :