19 دی: احمدی زیدآبادی در مطلبی کنایه آمیز نوشت: اگر نرخ مشارکت ۲۰ درصد هم می‌شد، رسانه‌های اصولگرا باز هم، اعلام جشن و پیروزی می‌کردند.

احمد زیدآبادی فعال سیاسی در توئیتی نوشت:

«عدد و رقم مهم نیست! 

رسانه‌های اصولگرا مشارکت حدود ۴۰ درصدی در #انتخابات مجلس را به عنوان پیروزی، جشن گرفته‌اند.

اگر نرخ مشارکت ۲۰ درصد هم می‌شد، آنها باز هم، اعلام جشن و پیروزی می‌کردند. 

کلاً در کشور ما قرار نیست کسی ذهنیتش را با واقعیت تطبیق دهد، این واقعیت است که باید خودش را با ذهنیت افراد سازگار کند

  • نویسنده :
  • منبع :