19 دی: محمد فاضلی در توئیتی نوشت: آقای رئیسی چای دبش بیخ گوش شما رخ داد. شما که این قدر حساسید، دستور دهید گزارش دقیق تخلف چای تدوین شود.
محمد فاضلی، جامعه‌ شناس خطاب به ابراهیم رئیسی که در جمع مردم ایذه در خصوص رخنه رشوه و فساد هشدار داده بود، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
آقای رئیسی چای دبش بیخ گوش شما رخ داد. ۳۶ هزار نفر کارزار گزارش دقیق تخلف چای را امضا کرده اند. شما که این قدر حساسید، دستور دهید گزارش دقیق تخلف چای تدوین شود.
مردم ایذه هم خوشحال می شوند و این سخنرانی شما هم باورپذیرتر می شود.
  • نویسنده :
  • منبع :