19 دی: رشیدی کوچی، نماینده مجلس یازدهم به انتقال مالکیت باغ چهار هزار متری در شمال تهران به کاظم صدیقی واکنش نشان داد.
جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در واکنش به انتقال مالکیت باغ چهار هزار متری در شمال تهران به موسسه مرتبط با کاظم صدیقی نوشت:
آقای صدیقی در کنار مواردی مالی که این روزها به شما نسبت داده می‌شود یک سوال ذهن بنده را مشغول کرده. آیا درست است که شما جز شورای فقهی جبهه پایداری هستید؟ آیا ارتباطی بین منابع مالی عظیم این جبهه و فساد اتفاق افتاده وجود دارد.
محمدعلی ابطحی، سیاستمدار اصلاح‌طلب، نسبت به ماجرای انتشار اسنادی از تخلف در مجموعه تحت مدیریت امام جمعه موقت تهران واکنش نشان داد و گفت: «صدیقی به خاطر همین مظلومیت‌هاست که مرتب گریه می‌کند.»
ا‌و در ادامه افزود: «آقای ‎صدیقی گفته یک جاعلی بدون اطلاع ایشان زمین بغل مدرسه را به نام آقای صدیقی کرده. رابین هود دوران بوده جاعل. به خاطر همین مظلومیت‌هاست که ایشان مرتب گریه می‌کند. مردم را چه فرض کرده‌اند.»

  • نویسنده :
  • منبع :