19 دی آنلاین: وزیر ارتباطات دولت دوازدهم با انتشار توئیت چهار سال پیش قالیباف علیه روحانی نوشت: دلار ۶۵ هزار تومان را رد کرد!
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم نوشت:
«دلار ۶۵ هزار تومان را رد کرد!
روحانی گفته بود: «اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید»
آقایان با تمسخر او گفتند ما و جوانان انقلابی بلدیم. ممکن است دولتی ها و مجلسی ها دقیقا توضیح دهند که چه بلدند؟»

  • نویسنده :
  • منبع :