19 دی: رییس جمهوری فرانسه گفت: نیروهای سیاسی لبنان قول دادند که دولت جدید را ظرف ۱۵ روز آینده تشکیل دهند و نقشه راهی را برای اصلاح تهیه کنند.

به گزارش رسانه های خبری امانوئل مکرون سه شنبه شب در سخنانی در بیروت پایتخت لبنان افزود: اگر طر ف های سیاسی لبنان به تعهدات خود پایبند باشند ما نیز به تعهدات مان پایبند خواهیم بود، اما چک سفید امضا نخواهیم داد.

وی با بیان اینکه تمامی گروه های  سیاسی لبنان در باره نقشه راه برای اصلاحات تعهد داده اند گفت: این نقشه راه، اصلاح بانک مرکزی لبنان و نظام بانکی را شامل می شود.

مکرون افزود: جامعه جهانی با ارایه کمک های مالی از انجام اصلاحات در لبنان حمایت خواهد کرد.

رییس جمهوری فرانسه در عین حال هشدار داد که اگر مقام های لبنانی به وعده های خود تا پایان اکتبر عمل نکنند، این  موضوع عواقبی را در پی خواهد داشت.

  • نویسنده :
  • منبع : ایرنا