19 دی آنلاین: در پی اهانت دو فرد هتاک به قرآن کریم در مقابل مسجدی در شهر استکهلم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با صدوربیانیه‌ای این اقدام وقیحانه را محکوم کرد.
در متن این بیانیه آمده است:
درحالی که مسلمانان ساکن سوئد در مسجدی در استکهلم مشغول اقامه نماز عید بودند، دو فرد هتاک به ساحت مقدس قرآن کریم هتک حرمت کردند.
صیانت پلیس سوئد از این اقدام هتاکانه و صدور مجوز لازم برای انجام آن، بیانگر عدم عبرت گیری نهاد‌های رسمی این کشور اروپایی ازحوادث تلخ و وقیحانه سال گذشته بوده و قرآن ستیزی سیستماتیک در سوئد را مورد تایید قرار می‌دهد.
بدون شک مسلمانان آنچه در روز عید فطر امسال در استکهلم گذشت را نه صرفا توهین دو فرد هتاک، بلکه توهین ساختار سیاسی و امنیتی یک کشور به اعتقادات غنی و مقدس خود قلمداد می‌کنند.
از سوی دیگر، همزمانی این اقدام وقیحانه با شکست‌های میدانی و فرامتنی رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونستی در غزه، به وضوح نقش موساد را در کارگردانی و مدیریت این حرکت هتاکانه مسجل می‌سازد.
اگر سال گذشته، رژیم اشغالگر قدس برای تمرکززدایی از بحران‌های داخلی و اعتراضات اراضی اشغالی دست به چنین اقدام مشترکی با نهاد‌های مربوطه در سوئد زد، اکنون چنین اقدامی را با هدف تمرکززدایی افکار عمومی جهان از شکست مطلق صهیونیست‌ها در جنگ صورت می‌دهد.
در این میان، بازی دولت و نهاد‌های امنیتی سوئد در زمین تل آویو غیر قابل توجیه و تاسف آور است.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قویا اقدام هتاکانه اخیر در استکهلم را محکوم کرده و از دولت و نهاد‌های امنیتی سوئد می‌خواهد تا به بازی وقیحانه خود در زمین رژیم اشغالگر قدس و تقابل با مسلمانان و انسان‌های آزاده در جهان پایان دهند.
بدون شک دلدادگان به مکتب قرآن کریم از چنین جرم مستمری نخواهند گذشت.
  • نویسنده :
  • منبع :