19 دی آنلاین: فعال سیاسی اصلاح‌طلب به برگزاری نماز جمعه امروز تهران به امامت کاظم صدیقی واکنش نشان داد.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به امامت جمعه‌ای کاظم صدیقی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ادامه امامت جمعه آقای صدیقی معنای روشنی دارد. این که آنچه افشا شده از نظر آقایان هیچ چیز جدیدی نیست همه موارد را می‌دانستند یا این رفتار را ناقض عدالت به عنوان شرط امامت جمعه نمی‌دانند. طبعا سایر ائمه جمعه تهران و کشور هم با چنین گزاره‌هایی هماهنگ هستند.
  • نویسنده :
  • منبع :