19 دی آنلاین: سخنگوی جایگاه داران سوخت گفت: برنامه‌ای برای جمع آوری کارت‌های سوخت وجود ندارد و متناسب با میزان مصرف و تقاضا کارت سوخت در جایگاه‌ها قرار می‌گیرد.
رضا نواز سخنگوی جایگاهداران سوخت گفت: پیش از عید بسیاری از جایگاه ها فقط یک کارت سوخت داشتند. به جز کلان شهرها و اکثر جایگاه های پر تردد و برخی از استان های مرزی که معمولا بیشتر در معرض آسیب بودند، کارت سوخت در جایگاه ها کلا وجود نداشت.
او بیان کرد: کارت سوخت جایگاه ها جمع نمی شود و از این پس هم متناسب با میزان مصرف و تقاضا و پیک های شلوغی کارت سوخت در جایگاه ها قرار می‌گیرد.
وی یاد آور شد: ساماندهی در عرضه کارت های سوخت انجام می شود و شرایطی مشابه  پیش از عید ایجاد می شود اما این موضوع که کارت سوخت کامل جمع می شود فعلا رد می شود.
نواز اظهار کرد: افرادی مازاد مصرف دارند که باید تعیین تکلیف شود چرا که ممکن است برخی از افراد از سهمیه خود استفاده کرده و نیاز به استفاده از کارت سوخت جایگاه ها داشته باشند که در این بین جایگاه داران بیشترین افراد در معرض پاسخ گویی هستند.

  • نویسنده :
  • منبع :