۱۹ دی آنلاین: رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تغییر در تیم اقتصادی دولت را شایعه دانست و گفت: قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی دولت انجام‌ گیرد.
سپهر خلجی روز چهارشنبه و در حاشیه نشست هیات دولت در گفت‌ و گو با خبرنگاران به اتفاقات مثبت در حوزه اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش رشد اقتصادی، کنترل و کاهش حجم نقدینگی محصول تلاش ها و همکاری تیم اقتصادی دولت بود که به طور منسجم انجام شد.
وی افزود: حتی تورم هم مهار شد و به اندازه یک واحد کاهش یافت. البته هدفگذاری دولت کاهش بیشتر تورم است.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت یادآورشد: همه این موارد محصول تلاش تیم مشترک و هماهنگ اقتصادی دولت است شاید بعضی ها خیلی دوست ندارند این اتفاق بیفتد و شایعه ایجاد کنند و در واقع قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی دولت انجام‌ گیرد.
  • نویسنده :
  • منبع :