19 دی آنلاین: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام امریکا در تمدید مجدد تحریم‌های نفتی علیه ونزوئلا را محکوم کرد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام امریکا در تمدید مجدد تحریم‌های نفتی علیه ونزوئلا را محکوم کرد.
کنعانی استفاده ابزاری از تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه را که موجب وارد آمدن خسارات و لطمات غیرقابل جبران انسانی و اقتصادی به کشورها می‌گردد، ناقض اصول حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و قوانین و مقررات بین‌المللی دانست و آن را مردود دانست.

  • نویسنده :
  • منبع :