19 دی آنلاین: مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، به توئیت عضو دفتر رهبری درباره حجاب واکنش نشان داد.
سیدعباس صالحی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، به توئیت مهدی فضائلی که از تذکر گرفتن برخی مسئولان به خاطر اقدامات نامناسب در برخورد با بی حجابان خبر داده بود، واکنش نشان داد و نوشت:
گویا تذکرات غیرعلنی نتایج ملموسی نداشته‌ است. این تذکر علنی را هم دریافت کرده اند.
باید منتظر بود گه چگونه به این تذکر علنی هم عمل خواهند داشت.
ظاهرا فهم این نکته که در شرایط ویژه کشور نباید این گونه بی گدار به آب زد، سخت نبود و نیست. مواظب نفوذ و رخنه درونی دشمن باشیم.
  • نویسنده :
  • منبع :