19 دی: علی بیگدلی گفت: این دولت متوجه ظرفیت‌های ظریف نیست. فضای داخلی ایران تغییر کرده و به سوی جناح افراطی سوق پیدا کرده است. جایی برای ظهور و بروز ظریف وجود ندارد.
علی بیگدلی در گفتگو با خبرنگاران ورود بازیگران تازه از جمله مصر و اردن به مذاکرات غیر مستقیم طرفین را بررسی کرده است.
به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
این دولت متوجه ظرفیت‌های ظریف نیست. فضای داخلی ایران تغییر کرده و به سوی جناح افراطی سوق پیدا کرده است. جایی برای ظهور و بروز ظریف وجود ندارد.
اظهارات ارگان‌ها و نهاد‌های مختلف باعث می‌شود حوزه سیاست خارجی ایران تمرکز نداشته باشد. حتی در نماز جمعه هم درباره سیاست خارجی صحبت می‌شود. این پراکندگی کانون‌های درگیر در تدوین سیاست خارجی کار را برای ما مشکل کرده است.
خروج سفرای اروپایی چندان مهم نیست، چرا که با فروکش کردن التهابات اوضاع عادی می‌شود. شاید احساس خطر کردند و تلاش کردند با خروج خود پالس خاصی را صادر کنند تا سطح تنش‌ها در منطقه کاهش یابد.
در شرایط فعلی اگر چه تحریم‌ها توسط اروپا افزایش یافته، اما ایران باید روابط خود را با اتحادیه اروپا نوسازی کند و از آن در راستای منافعش بهره برداری کند.
سفر امیر عبدالهیان وزیر خارجه ایران به نیویورک و دیدار اعلام نشده او با وزیر خارجه مصر حکایت از این دارد که مصر در حال ایفای نقش واسطه در این بحران است. حتی برخی از مقامات اروپایی هم به صورت پنهانی با یک دیپلماسی محرمانه این وضعیت را تغییر دادند تا اسراییل اقدام غیر متعارفی صورت ندهد.
  • نویسنده :
  • منبع :