۱۹ دی آنلاین: باران‌های شدید در جنوب چین و وقوع سیل در این منطقه ده‌ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است.


  • نویسنده :
  • منبع :