رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران گفت: سقف بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ امسال برای بازنشستگان 35 میلیون تومان شده، در صورتی که تعرفه بخش خصوصی تخت روز آی سی یو امسال به 12 میلیون تومان رسیده است؛ با این اوصاف بیمار چند روز می تواند در آی سی یو باشد؟!

«علی امیرسوادکوهی» رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا کمبود تخت های بخش مراقبت ویژه جبران شده است؟ گفت: نه تنها کمبود تخت ها جبران نشده بلکه همچنان در شرایط بد مانده ایم.من به عنوان رئیس انجمن مراقبت های ویژه می گویم که آی سی یو در سیستم بهداشتی کشور مغفول مانده است و توجهی به آن نشده است، در حالی که در دوران کرونا همین آی سی یو ها بیشترین کمک را در جهت کمترین میزان تلفات داشته اند. 

اصلا توجهی به بخش آی سی یو نشده است

وی ادامه داد: با توجه به تلاش های بخش ویژه در جهت کاهش تلفات کرونا، انتظار می رفت تصمیمات وزارت بهداشت به سمتی رود که سرمایه گذاری بیشتری بر روی این بخش داشته باشد، قوانین آن را بهبود بخشد و به دانش آموخته های آن توجه بیشتری کنند، در حالی که اصلا توجهی به آی سی یو ها نشده است. 

رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران با اشاره به وضعیت پزشکان و پرستاران گفت: آمار فوت پزشکان و پرستاران در ماه های گذشته نشانه ضعف وزارت بهداشت است. در دوران کرونا، پزشکان و پرستاران خیلی کارسنگین تری داشتند و با بیماری مواجه بودیم که هر لحظه ممکن بود به سراغ خود آنها نیز بیاید و باعث مرگشان شود. اما چنین آمار خودکشی که در حال حاضر با آن در جامعه پزشکی روبرو هستیم را نداشتیم. هیچ تناسبی میان کاری که پزشکان و پرستاران در بیمارستان انجام می دهند با میزان حقوقی که دریافت می کنند وجود ندارد. 

وی افزود: کشوری مانند عمان بسیاری از پرستارهای ما را جذب کرده و شرایط زندگی مساعدی برای آنها فراهم آورده است. در حقیقت ما جامعه نخبه خودمان را به کشور دیگر تحویل می دهیم. فردا اگر مشاهده شود که عمان، هاب بهداشتی منطقه شده است، چیزی دور از ذهن نیست. 

وی متذکر شد: در تمام دوران کرونا قول هایی که به پزشک و پرستار داده شد هیچ کدام اجرا نشد. اگر پاندمی دیگری اتفاق بیفتد، نمی توان از این پرستاران و پزشکانی که اصلا توان ادامه دادن ندارند و از نظر روحی در شرایط خوبی قرار دارند، انتظار داشت. 

کسی حاضر نیست در بخش آی سی یو کار کند

سواد کوهی اظهار کرد: من به عنوان رئیس انجمن مراقبت های ویژه دستورالعمل کارشناسی شده را به وزارت بهداشت پیشنهاد دادم که پس از گذشت یک سال در حالی که آن را کاملا عوض کردند، ابلاغ کردند و در حال حاضر با این دستورالعمل جدید کسی حاضر نیست در بخش آی سی یو کار کند. 

کمبود آنتی بیوتیک تا حدودی جبران شده اما به درستی پخش نمی شود 

رئیس انجمن مراقبت های ویژه درباره عفونت های بیمارستانی که در این بخش اتفاق می افتد، توضیح داد: در دوره ای ما کمبود آنتی بیوتیک داشتیم، از این نظر وضعیت بهتر شده است. اما باز هم مدیریت دچار اختلال است. با وجود اینکه کمبود آنتی بیوتیک ها تا حدودی جبران شده است اما به درستی پخش نمی شود و با قیمت های متفاوت عرضه می شوند. در واقع می توان گفت با توزیع نامناسب و مدیریت ضعیف در پخش روبرو هستیم. 

تجهیزات بخش مراقبت های ویژه همچنان فرسوده است

رئیس انجمن مراقبت های ویژه با بیان اینکه مرگ های بیمارستانی مربوط به بخش مراقبت ویژه کاهش یافته است، ادامه داد: بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ برای بازنشستگان را در نظر بگیرید که سقف این بیمه برای امسال 35 میلیون تومان شده است. در صورتی که تعرفه بخش خصوصی تخت روز آی سی یو امسال 12 میلیون تومان شده است. با این اوصاف بیمار چند روز می تواند در آی سی یو باشد. بارها درخواست کردیم که این امر کارشناسی شود و بیمه ها بر اساس واقعیت های روز سقف تعیین کنند. 

سواد کوهی تصریح کرد: ما همچنان با کمبود و فرسودگی تجهیزات در این بخش روبرو هستیم.

  • نویسنده :
  • منبع :