19 دی آنلاین:‌ مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: تلقی رقم منفی حساب مالی و سرمایه به عنوان فرار سرمایه از کشور صحیح نمی‌باشد.
قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر منفی بودن خالص حساب سرمایه در 9 ماهه سال گذشته، تأکید کرد: ارقام جدول تراز پرداخت‌ها در ذیل دو بخش اصلی "حساب جاری" و "حساب مالی و سرمایه" دارای ماهیت حسابداری بوده و علائم مثبت و منفی ارقام تعبیر و تفسیر خاص خود را دارد.
او با تأکید براینکه ارقام حساب مالی و سرمایه انعکاس مالی رویدادهایی است که در ذیل حساب جاری محقق می‌گردد، افزود: بنابراین وقتی اقتصاد دارای مازاد در حساب جاری است این مازاد می‌تواند موجب افزایش سپرده و نقود نزد بانک‌ها و سایربخش‌های اقتصاد گردد یا این‎که به شکل اعتبارات تجاری اعطایی به دنیای خارج (ناشی از وقفه زمانی بین زمان صادرات کالا و موعد وصول عواید ناشی از صادرات) در ارقام ذیل حساب مالی انعکاس یابد.
همه این اقلام با علامت منفی در ذیل حساب مالی و سرمایه جدول تراز پرداخت‌ها منعکس می‌گردد و چون خالص این رقم با علامت منفی نشان از افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است، تلقی رقم منفی حساب مالی و سرمایه به عنوان فرار سرمایه از کشور صحیح نمی‌باشد.

  • نویسنده :
  • منبع :