19 دی آنلاین:‌ در اقدام اطلاعاتی مشترک سازمان اطلاعات انتظامی اصفهان و سازمان اطلاعات سپاه استان فردی که با شبکه‌های معاند در ارتباط بود را شناسایی و دستگیر کردند.
در اقدام اطلاعاتی مشترک سازمان اطلاعات انتظامی اصفهان و سازمان اطلاعات سپاه استان فردی که با شبکه‌های معاند مرتبط بوده، تحت پوشش کتابفروشی اقدام به برگزاری جلسات و جذب افراد می‌کرد را شناسایی و دستگیر کردند
گفتنی است واحد صنفی مورد اشاره نیز که در این امر با وی همکاری داشت نیز پلمب شد.
  • نویسنده :
  • منبع :