19 دی آنلاین: آیت الله موحدی کرمانی به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.
آیت الله موحدی کرمانی با ۵۵ رأی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.

طبق آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، آیت الله موحدی کرمانی برای مدت ۲ سال رئیس این مجلس خواهد بود.

همچنین با رأی نمایندگان خبرگان رهبری، آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری و علیرضا اعرافی به ترتیب به‌عنوان نواب اول و دوم رئیس این مجلس به مدت ۲ سال انتخاب شدند.

در ادامه روند اخذ رأی برای تکمیل هیئت رئیسه، آیت‌الله عباس کعبی و آیت‌الله محسن اراکی نیز به عنوان منشیان هیئت رئیسه انتخاب شدند.
  • نویسنده :
  • منبع :