19 دی آنلاین: میرسلیم با انتشار توئیتی از مخبر خواست پیگیری خطاهای منجر به سانحه بالگرد رئیس جمهور را اولویت قرار دهد.
  • نویسنده :
  • منبع :