19 دی آنلاین: صبح امروز پیکر مطهر رئیس جمهور شهید وارد بیرجند شد و این آخرین سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی بود که با بدرقه باشکوه مردم همراه بود.


  • نویسنده :
  • منبع :