19 دی آنلاین:‌ تصاویری از اهدای انگشتر حاج قاسم توسط دخترش برای تدفین همراه با پیکر شهید امیرعبداللهیان را مشاهده کنید.
  • نویسنده :
  • منبع :