19 دی آنلاین: سفرای جنبش عدم تعهد به احترام رئیس جمهور و وزیر امور خارجه شهید ایران و سایر شهدای سانحه سقوط بالگرد عصر پنجشنبه به وقت محلی در نشست خود یک دقیقه سکوت کرد.

سفرای جنبش عدم تعهد (نم) عصر پنجشنبه به وقت محلی در نشست ماهانه خود به احترام آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه شهید ایران و سایر شهدای ایرانی در سانحه سقوط بالگرد ایرانی سکوت و به آنان ادای احترام کردند. 

پیش از این، مجمع عمومی سازمان ملل نیز صبح پنجشنبه به وقت محلی در نشست خود به احترام رئیس جمهور شهید ایران یک دقیقه سکوت و ادای احترام کرد.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز در اولین نشست خود پس از سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران و سایر همراهان آنان یک دقیقه سکوت کرد. همچنین پرچم سازمان ملل متحد به احترام شهدای این سانحه تاسف بار نیمه برافراشته شد. 

همچنین تاکنون سفرا و نمایندگان بیش از ۵۰ کشور جهان با حضور در محل نمایندگی ایران در سازمان ملل با امضای دفتر یادبود نسبت به رئیس جمهور و وزیر خارجه شهید ایران ادای احترام کرده اند.

  • نویسنده :
  • منبع :