19 دی آنلاین: مدیر بخش توسعه همکاری‌های دوجانبه وزارت توسعه اقتصادی روسیه با اشاره به اجرای موافقت‌نامه لغو روادید سفرهای گروهی با ایران از مردادماه ۱۴۰۲ گفت:‌ روسیه در سطح فدرال به دنبال راه‌اندازی پرواز مستقیم از قفقاز شمالی به ایران است.
پاول کالمیچک این سخنان را در نشستی تخصصی با موضوع مناسبات ایران و روسیه مطرح کرد.
این مقام روس یادآور شد: به دنبال سفر نخستین گروه از گردشگران گروهی ایرانی بدون ویزا درچارچوب توافق مشترک به قفقاز شمالی در سال ۱۴۰۲،‌ جلساتی با هدف راه‌اندازی پرواز مستقیم از این منطقه روسیه به ایران برگزار شد و اکنون این موضوع در سطح فدرال در حال بررسی است.
وی با اشاره به فعال بودن خطوط پروازی بین مسکو و تهران خاطرنشان کرد:‌ بررسی‌ها برای راه‌اندازی پروازهای مستقیم به ایران علاوه بر منطقه قفقاز شمالی از دیگر مناطق روسیه نیز ادامه دارد.
کالمیچک در پاسخ به سخنان یک مقام جمهوری تاتارستان روسیه که گفته بود قبل از دوران شیوع کرونا، پرواز از کازان مرکز این منطقه روسیه به ایران راه‌اندازی و سپس متوقف شد، نیز گفت: آماده حمایت حداکثری از راه‌اندازی پروازها در مسیر ایران هستیم و در این زمینه می‌توانیم یارانه نیز اختصاص دهیم.
وی از ایران به عنوان یکی از همکاران بسیار مهم و کشور دوست روسیه یاد کرد و گفت: امروز در حال بهره گرفتن از تجارب ایران در مقابله با تحریم هستیم و به دنبال توسعه همکاری ها در همه عرصه‌های اقتصادی، لجستیک و حمل و نقل میان دو کشور هستیم.

  • نویسنده :
  • منبع :