19 دی آنلاین: حذف حساب پس از انتشار ویدئویی به زبان انگلیسی با عنوان «مقاومت، تنها گزینه فلسطین» رخ داد.
یوتیوب، به دلیل آنچه نقض مقررات خوانده حساب وزارت خارجه را حذف کرد. 
به گزارش عصر ایران؛ حساب یوتیوب وزارت امور خارجه ایران مدتی پس از انتشار ویدئویی به زبان انگلیسی با عنوان «مقاومت، تنها گزینه فلسطین»، به دلیل نقض مقررات یوتیوب، حذف شد.

پیام یوتیوب به حساب وزارت خارجه
 
  • نویسنده :
  • منبع :