۱۹ دی آنلاین: رئیس دفتر رئیس جمهور شهید گفت: دولت بنای معرفی نامزد در انتخابات ندارد.
غلامحسین اسماعیلی در حاشیه جلسه این هفته دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت قصدی برای معرفی نامزد در انتخابات ندارد و من هم قطعا نامزد انتخابات نمی شوم. دولت مجری انتخابات خواهد بود.
  • نویسنده :
  • منبع :