19 دی آنلاین: عبدالرضا داوری، مشاور سابق احمدی نژاد، به منیبان خبر داد؛ احمدی نژاد در اولین فرصت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کند.

عبدالرضا داوری، مشاور سابق احمدی نژاد، در گفتگو با خبرنگار منیبان، در رابطه با حضور یا عدم حضور احمدی نژاد در انتخابات گفت: او طی چند روز آینده برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه می کند. 

او افزود: احمدی نژاد در صورت تایید توسط شورای نگهبان، یکی از کاندیداهای پر سروصدا خواهد بود.

  • نویسنده :
  • منبع :