19 دی آنلاین: حسام‌الدین آشنا، مشاور اسبق حسن روحانی نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت وزیر ارشاد را غیر قانونی دانست.
حسام‌الدین آشنا نوشت: در فقره نامه وزیران محترم علاوه بر این که قاعده منطقی می‌گوید: آن‌که معرفی می‌کند باید از آن که معرفی می‌شود شناخته‌تر باشد. 
بخش‌نامه سرپرست ریاست‌جمهوری هم می‌گوید: هرگونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا به ضرر نامزدهای انتخابات با استفاده از امکانات دولتی ممنوع است.

  • نویسنده :
  • منبع :