19 دی آنلاین:‌ رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد آزمون جدید استخدام فراگیر دستگاه‌ها 5 مرداد برگزار می‌شود.
میثم لطیفی بیان کرد: ابتدا باید هر دستگاه نیاز خود را بیان کند و سپس اقدامات لازم صورت بپذیرد. در این خصوص تا به حال بیش از ۳۰ دستگاه نیازشان برای آزمون استخدامی بررسی شده است و مورد موافقت قرار گرفته است.
وی افزود: البته این آمار غیر از آموزش و پرورش و وزارت بهداشت  است که به صورت جداگانه اعلام خواهد شد.

  • نویسنده :
  • منبع :