19 دی آنلاین: حسام الدین آشنا به احساس افتخار زاکانی درباره قرارداد خرید از چین واکنش نشان داد.

حسام الدین آشنا به احساس افتخار زاکانی درباره قرارداد خرید از چین واکنش نشان داد و نوشت:
این که ما پول بگذاریم پیش چینی ها که از پول خودمان به خودمان وام بدهند، جای افتخار ندارد و اسم آن هم سرمایه گذاری خارجی نیست. سرمایه گذاری خارجی یعنی این که طرف خارجی پول به کشور ما بیاورد نه این که از پول خودمان به ما وام بدهند و روی آن هم سود دریافت کنند.

  • نویسنده :
  • منبع :