19 دی آنلاین: بعد از ظهر دیروز دوشنبه دو ایرانی ساکن شهر تورنتو در کانادا به دست ضاربی در دفتر کارشان به قتل رسیدند.
عد از ظهر دیروز دوشنبه دو ایرانی ساکن شهر تورنتو در کانادا به نام‌های آرش میثاقی و سمیرا یوسفی به دست ضاربی که پلیس هویتش را منتشر نکرده در دفتر کارشان به قتل رسیدند.
به گزارش نورنیوز، گفته می شودضارب پس از حضور پلیس در محل، خودکشی کرده است.
هنوز جزئیاتی از این حادثه و انگیزه ضارب از ارتکاب به این اقدام منتشر نشده است.
  • نویسنده :
  • منبع :