19 دی آنلاین: تئوریسین سیاسی اصلاحات خطاب به جلیلی نوشت: ‏شما حجاب را عمق راهبردی جمهوری اسلامی خواندید حال آن‌که قبلاً حضور نیابتی ایران در منطقه را عمق راهبردی می‌دانستید. چه اتفاقی رخ داده که از سوریه و داعش گذر کرده‌ و خیابان‌های وطن و مقابله با زنان و دختران ایرانی را عمق راهبردی‌ جدید معرفی کرده‌اید؟
سعید حجاریان، تئوریسین سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به سعید جلیلی نوشت:
‏سؤالاتی از آقای ⁧جلیلی⁩ - ۱
‏ذیل تفکرات جنابعالی و همچنین در دوره دبیری «شعام» قطعنامه‌هایی علیه ایران صادر و تحریم‌های نفتی و بانکی خسارت‌بار علیه کشور به بار آمد. تاکنون نشانه‌ای از تغییر منطق/استراتژی شما رؤیت نشده است. آیا دولت شما دولتِ تداومِ قطعنامه‌ها و تحریم‌ها خواهد بود؟
‏سؤالاتی از آقای ⁧جلیلی⁩ - ش ۲
‏شما حجاب را عمق راهبردی جمهوری اسلامی خواندید حال آن‌که قبلاً حضور نیابتی ایران در منطقه را عمق راهبردی می‌دانستید. چه اتفاقی رخ داده که از سوریه و داعش گذر کرده‌ و خیابان‌های وطن و مقابله با زنان و دختران ایرانی را عمق راهبردی‌ جدید معرفی کرده‌اید؟


  • نویسنده :
  • منبع :