نماینده ادوار مجلس مطح کرد: دولت سایه بر اساس کدام قانون، موازی با دولت‌های قانونی مستقر ایجاد شده است؟
جلال رشیدی کوچی، نماینده ادوار مجلس، با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:
یک سوال؟
دولت سایه بر اساس کدام قانون، موازی با دولت‌های قانونی مستقر ایجاد شده است؟ اگر چنین اقدامی از سوی افرادی چون آقایان خاتمی، مرحوم رفسنجانی، احمدی‌نژاد، روحانی و ... شکل می‌گرفت، برخوردها چگونه بود؟ آیا وقت بازنگری و جمع کردن بساط چنین مسائل آسیب‌زایی فرا نرسیده است؟
  • نویسنده :
  • منبع :