19 دی آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب در نامه ای خطاب به محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری از وی خواست جلوی عقد و عملیاتی کردن قراردادهای جدید، و ایجاد هر گونه تعهد و عزل و نصب افراد گرفته شود.
علی قلهکی، فعال فضای مجازی تصویری از نامه رئیس جمهور منتخب به کفیل ریاست جمهوری را منتشر کرد که در آن از مخبر خواسته شده است هر گونه عقد قرارداد جدید و تعهد برای دولت جدید حودداری شود، نامه ای که احتمالا اولین نامه رئیس جمهور منتخب به دولت مستقر باشد.

نامه مهم پزشکیان به مخبر+عکس

  • نویسنده :
  • منبع :