بلومبرگ در گزارشی ادعایی را در مورد ریاست جمهوری در ایران مطرح کرد.

به گزارش ایلنا، بلومبرگ در بخشی از گزارش امروز خود مدعی شد: ممکن است رئیس جمهور بعدی ایران یک نظامی باشد که این اتفاق، به نظامی شدن بیشتر سیاست ایران منجر شود. این اتفاق باعث اتخاذ رویکرد نظامی بیشتری علیه آمریکا توسط ایران می‌شود.

در این میان حسین دهقان از اصلی ترین‌ احتمالات برای ریاست جمهوری ایران است!

  • نویسنده :
  • منبع :