19 دی: مشاور رئیس جمهور گفت: تندروهای صاحب منصب با تذکر و هشدار دست از تندروی برنمی‌دارند.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در توئیتی نوشت: «‏کسی که با تند روی به پست و مقامی رسیده‌است با تذکر و هشدار دست از تندروی بر نمی‌دارد، بلکه تصور می‌کند دیگران را مجبور کرده برای او اهمیت بیشتری قائل شوند. تندروها را تنها می‌توان با بی‌اعتنایی جدی یا برخورد جدی ادب‌کرد والا از بی‌ادبی پلکانی برای ترقی می‌سازند.»

  • نویسنده :
  • منبع :