پاریس
کیهان:بعضی اصلاح طلبان برای خواننده منافقین عزاداری کردند 18 خرداد 1399
کیهان:بعضی اصلاح طلبان برای خواننده منافقین عزاداری کردند

کیهان:بعضی اصلاح طلبان برای خواننده منافقین عزاداری کردند

کیهان نوشت: با اعلام خبر مرگ یک خواننده- بازیگر فیلمفارسی و حامی ‌منافقین برخی سایت‌های مدعی اصلاح‌طلبی به عزاداری پرداختند!