19 دی: رئیسی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا از مردم استان قم عذرخواهی کرد.

علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا با انتشار فایل صوتی از مردم شریف استان قم عذرخواهی کرد. او در این فایل گفت که از صحبت های من سوء برداشت شده است. او گفت که قصد من صرفا تذکر به رعایت پروتکل ها بود و به هیچ وجه قصد اهانت به مردم قم، آقایان علما و امام جمعه را نداشته و ندارم.

او چند روز قبل اعلام کرد که در برگزاری نماز جمعه و مراسم مذهبی روزهای اخیر در قم پروتکل های بهداشتی رعایت نشده است.

  • نویسنده :
  • منبع :