قم
شهر ووهان پس از دو ماه از قرنطینه خارج شد 9 فروردین 1399
شهر ووهان پس از دو ماه از قرنطینه خارج شد

شهر ووهان پس از دو ماه از قرنطینه خارج شد

مردم در چین اجازه یافتند تا پس از بیش از دو ماه قرنطینه به شهر ووهان که منشاء اولیه شیوع ویروس کرونا در جهان بود، وارد شوند.