معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با تاکید بر ضرورت مشارکت همه قمی‎ها به منظور ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir گفت: تا این لحظه ۴۶۸ هزار و ۵۱۸ نفر از مردم قم در این سامانه ثبت نام کرده اند.

سیامک محبی روز چهارشنبه در گفت و گویی، افزود: از همشهریان می خواهیم که در این سامانه ثبت نام کرده و در راستای مبارزه با این ویروس کمک تیم های بهداشتی باشند.

وی ادامه داد: از میان تعداد افراد ثبت نام کرده در این سامانه ۴۷ هزار و ۶۱۴ نفر نیازمند پیگیری و ۱۱ هزار ۳۵۶ نفر نیز نیاز به پیگیری فوری داشتند که در مدت زمان کمتر از ۲۴ ساعت با آنها تماس گرفته و پیگیری های لازم انجام میشود.

محبی ادامه داد:  تا بدین لحظه ۸۰/۱۴ درصد از پیگیری های فوری موردنیاز که توسط سامانه خودارزیابی گزارش شده، توسط مراقبین سلامت انجام شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این ۸۹۵ هزار و ۱۰۸ نفر  از ساکنین شهر قم نیز به صورت فعال توسط مراقبین سلامت غربالگری و در سامانه سیب ثبت شده اند که یم توان گفت حدود 72 درصد از جمعیت استان و ۶۰/۹۶ درصد از خانوارها تا این لحظه مورد غربالگری کرونا قرار گرفته اند.

  • نویسنده :
  • منبع : ایرنا