خبر اول
زنان و خانواده
تنظیم لایحه‌ای برای مجازات پدر در صورت قتل فرزند چهارشنبه 4 تیر 1399
تنظیم لایحه‌ای برای مجازات پدر در صورت قتل فرزند

تنظیم لایحه‌ای برای مجازات پدر در صورت قتل فرزند

19 دی: معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به طرح جدید این معاونت گفت: در مورد بازنگری مجازات پدر در صورت آسیب رساندن و قتل فرزند لایحه‌ای را تنظیم و ارایه کردیم.