خبر اول
توسعه-اقتصادی
عوام درمانی 31 تیر 1399
عوام درمانی

عوام درمانی

19 دی: روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: هنگامی که از اقتصاد سخن می‌گوییم در حقیقت از چه حرف می‌زنیم؟ به نظر می‌رسد که مهم‌ترین وجه اقتصاد برای مردم دستمزدها و شاخص قیمت‌هاست. همه دوست دارند، که دستمزدها بالا رود و قیمت‌ها پایین آید. هر چند این دو شاخص تا حدود زیادی همسو عمل می‌کنند.