خبر اول
دانشجو
آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه‎‌ها از ۵ مرداد 31 تیر 1399
آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه‎‌ها از ۵ مرداد

آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه‎‌ها از ۵ مرداد

19 دی: سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فرایند ثبت‌نام برای پذیرش بدون آزمون دانشجو در همه دانشگاه‌ها از پنجم مرداد ماه آغاز می‌شود.